សេចក្តី​សម្រេច ពី​ការ​បង្កើត​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​អចិន​ត្រៃ​ប្រចាំ​ស្ថាន​ទូត​កម្ពុជា​នៅ​ប្រទេស​ថៃឡង់ដ៏

 ច័ន្ទ, 22 កញ្ញា 2014 15:08  |    Written by MLVT  |  2673 times  |   Print  |   Email