ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ការ​បែង​ចែក​ភារ​កិច្ច​ជូន​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

 Tuesday, 15 July 2014 13:31  |    Written by MLVT  |  4852 times  |   Print  |   Email