កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគី ដើម្បីបន្តពិភាក្សាលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា

 ច័ន្ទ, 12 កញ្ញា 2016 10:09  |    Written by MLVT  |  750 times  |   Print  |   Email

ទីស្តីការក្រសួង នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ក្រុមការងារបច្ចេកទេសភាគីរាជរដ្ឋាភិបាល បានជួបប្រជុំជាលក្ខណ:ទ្វេភាគី ជាមួយក្រុមការងារបច្ចេកទេសភាគីនិយោជក ដើម្បីបន្តពិភាក្សាលើប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជេីងនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួង ៕ សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក៏មានការប្រជុំរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសភាគីសហជីព និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសភាគីរដ្ឋាភិបាលផងដែរ៕