ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលល ពង្រឹងសមត្ថភាពជនបង្គោលយេនឌ័រ

 ពុធ, 29 មិថុនា 2016 10:03  |    Written by MLVT  |  2747 times  |   Print  |   Email

ទីស្តីការក្រសួង៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជេីញជាអធិបតីបេីក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពជនបង្គោលយេនឌ័រតាមអង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពដ៍មានសារៈសំខាន់នេះ ត្រូវបានរៀបចំឡេីងក្នុងគោលបំណង ដេីម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់ជនបង្គោលយេនឌ័ររបស់ក្រសួង អោយកាន់តែយល់ច្បាស់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ត្ត្របញ្រ្ជាបយេនឌ័រ ក្នុងវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ៕