សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា

 សុក្រ, 06 ឧសភា 2016 08:41  |    Written by MLVT  |  4197 times  |   Print  |   Email