ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន អញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោក Shaofeng Hu.

 ពុធ, 04 ឧសភា 2016 16:52  |    Written by MLVT  |  1859 times  |   Print  |   Email

ទីស្តីការក្រសួង រសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជេីញទទួលជួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោក Shaofeng Hu អ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់តំបន់ទទួលបន្ទុកពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ប្រចាំតំបន់អាសីុអគ្នេយ៍ និងប៉ាសុីហ្វិក នៃអង្គការកម្មវិធីបរិស្ថានអន្តរជាតិ ដេីម្បីពិភាក្សា ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបរិក្ខារត្រជាក់ និងការផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពជំនាញរបស់អ្នកបច្ចេកទេស ៕