សេចក្តីជូនដំណឹង លេខ៤៥/២០ ស្ដីពីវិធានការការពារបងប្អូនពលករ ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ និងការផ្អាកការបញ្ជូនពលករ MOU

 Monday, 21 December 2020 18:56  |    Written by MLVT  |  686 times  |   Print  |   Email