សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ២២/២០ ស្ដីពីការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពភាសាជប៉ុន JFT-Basic សម្រាប់ពលករជំនាញដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

 ព្រហស្បតិ៍, 09 កក្កដា 2020 17:32  |    Written by MLVT  |  966 times  |   Print  |   Email