សារាចរណែនាំ លេខ ០៤ សរណន ស្តីពីការរៀបចំខួប ១០០ឆ្នាំ របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ខួប ៥០ឆ្នាំនៃសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៣៣ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

 ច័ន្ទ, 25 មីនា 2019 16:25  |    Written by MLVT  |  2034 times  |   Print  |   Email