ការអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារ និងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

 ច័ន្ទ, 20 មីនា 2017 14:31  |    Written by MLVT  |  140 times  |   Print  |   Email

រសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារ និងចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រវាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងក្រសួងការងារ អតីតយុទ្ធជន និងសង្គមកិច្ច នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នៅទីក្រុង ហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម។