ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គម វប្បធ៌មអាស៊ាន(ASCC) លើកទី១៧ នៅទីក្រុង Iloilo ប្រទេសហ្វីលីពីន

 ពុធ, 08 មីនា 2017 10:33  |    Written by MLVT  |  387 times  |   Print  |   Email

ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គម វប្បធ៌មអាស៊ាន(ASCC) លើកទី១៧ នៅទីក្រុង Iloilo ប្រទេសហ្វីលីពីន នៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ចូលរួមដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាតំណាងជាតិសម្រាប់សហគមន៍ សង្គមវប្បធ៌មអាស៊ាន ថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍ សង្គមវប្បធ៌មនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន។