កិច្ចស្វាគមន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

 អង្គារ, 07 មីនា 2017 20:53  |    Written by MLVT  |  459 times  |   Print  |   Email

កិច្ចស្វាគមន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាតំណាងជាតិសម្រាប់សហគមន៍ សង្គមវប្បធ៌មអាស៊ាន ដោយលោកជំទាវ Dr. Judy M. Taguiwalo, Secretary of Department of Social Welfare and Development, and the Chairman of ASCC Council នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត iloilo សម្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍សង្គម វប្បធ៌ម អាស៊ានលើកទី១៧ នៅទីក្រុង Iloilo ប្រទេសហ្វីលីពីន។