ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខទូរសព័្ទ និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

របៀបចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យរួម

របៀប Upload បញ្ជីឈ្មោះបច្ចុប្បន្នភាពរបស់កម្មករនិយោជិត

ពិធីបើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ត្រី​ភាគី ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើ​កម្ម​វិធី​ការងារ​​សមរម្យ​​សម្រាប់​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា

 ព្រហស្បតិ៍, 21 ឧសភា 2015 11:58  |    Written by MLVT  |  1350 times  |   Print  |   Email

ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២១ ខែឧសភា ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជា​ជីវៈ បានអញ្ជើញចូលរួម និង​បើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិ​ត្រី​ភាគី ស្ដីពី​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើ​កម្ម​វិធី​ការងារ​​សមរម្យ​​សម្រាប់​់ប្រ​ទេស​កម្ពុជា (DWCP) (2011-2015) នៅ​សណ្ឋាគារ Intercontinental Hotel...